В Україні вдвічі збільшено обсяги держзамовлення за ІТ-технологіями

  • Друк

Уряд затвердив державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році. Відповідну постанову прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 20 травня 2013 року. Зведений обсяг фінансування на ці цілі становить 24,7 млрд грн, що на 5,6% більше, ніж у 2012 році.

При формуванні держзамовлення враховано потреби у відповідних фахівцях, збільшено обсяги держзамовлення за технічними спеціальностями, зокрема вдвічі – за ІТ-технологіями, натомість зменшено держзамовлення юристів, економістів-міжнародників, менеджерів з маркетингу. "Перевиробництво" з цих спеціальностей приводило до того, що випускники не могли знайти роботу за фахом.

Так, більше фахівців готуватимуть за напрямами підготовки: "інформатика", "системний аналіз", "комп’ютерні науки", "комп’ютерна інженерія", "програмна інженерія", "системна інженерія", "автоматизовані та комп’ютерно-інтегровані технології", "мікро- і наноелектроніка", "телекомунікації", "безпека інформаційних і комунікаційних систем", "система технічного захисту інформації", "управління інформаційною безпекою" тощо.

Для бакалаврів менше набиратимуть на "міжнародні відносини" (23,1%), "економіку і підприємництво" (11,7%), "менеджмент" (11,1%), а також на "право". Магістрами на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр зможуть стати 40,9 тис. осіб, з них 33,9 тис. осіб – за денною формою.

Зростання підготовки за спеціальностями – "розробка корисних копалин (14,5%). Також порівняно з 2012 роком, більше студентів за держкошт зможуть стати магістрами за напрямками – "електротехніка та електромеханіка", "машинобудування" та "матеріалообробка", "металургія та матеріалознавство", "інформатика та обчислювальна техніка" тощо.

(с) http://www.osvita.org.ua