Парламентські слухання

  • Друк

14 грудня 2011 року декан ФКІТ д.т.н., професор Дивак М.П. та декан СФППЗ к.т.н., доцент Шевчук Р.П. прийняли участь у парламентських слухання на тему: «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення».

Image5 14 грудня 2011 року декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій д.т.н., професор Дивак М.П. та декан Самбірського факультету прикладного програмного забезпечення к.т.н., доцент Шевчук Р.П. прийняли участь у парламентських слухання на тему: «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення». Метою зазначених парламентських слухань став аналіз стану реалізації державної політики створення сприятливих умов розвитку індустрії програмного забезпечення як складової цілісної загальнодержавної політики в сфері розвитку та використання інноваційних технологій, розробка та прийняття відповідних рекомендацій Верховної Ради України. Організаторами слухань виступили Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти за участю комітетів Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. У заході прийняли участь народні депутати України, представники Уряду, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національної академії наук, провідні вчені, освітяни та фахівці ІТ-бізнесу.

Відкриваючи слухання, Перший заступник Голови Верховної Ради України Адам Мартинюк зазначив, що інформаційні технології в Україні розвиваються надзвичайно прискореними темпами та що ця галузь дає економіці країни понад 12 мільярдів гривень на рік. Відповідно зростають інвестиції в цю сферу. Скажімо, за перше півріччя цього року порівняно з аналогічним періодом минулого вони збільшились у 2,5 разу.

Далі з доповідями виступили голова Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир Семиноженко та голова Комітету Верховної Ради з питань науки й освіти Максим Луцький. Вони підкреслили, що ІТ-галузь — одна з найрентабельніших, до того ж вона має рекордні темпи зростання порівняно з іншими галузями — від 30 до 40 відсотків щорічно. Але бракує уваги з боку держави, щоб уже через десятиріччя країна стала лідером з виробництва програмного забезпечення. Стримують розвиток ІТ-сфери недосконала податкова політика, низька оплата праці тощо. За словами В. Семиноженка, до 2015 року в галузі можна створити 168—200 тисяч робочих місць, та для цього треба вдосконалити законодавчу базу.

М. Луцький, проаналізувавши роботу Верховної Ради за останні роки, зазначив, що парламентські слухання, рекомендації їх учасників мають стати поштовхом для подальшого ефективного розвитку галузі інформаційних технологій. Нагальним завданням країни у галузі програмного забезпечення є перехід від мануфактурного і кустарного до індустріального виробництва програмних продуктів. Для цього потрібно розробити систему заходів і проектів у галузі законодавства, стандартизації, економічного стимулювання науки й освіти.

В інформаційно-аналітичних матеріалах з питань, що розглядались на слуханнях відмічено, що випуск ІТ фахівців для індустрії програмного забезпечення істотно відстає від потреб ІТ бізнесу, а також не збігається за структурою та переліком пропозицій на ринку праці в ІТ галузі. ІТ спеціалісти є найбільш дефіцитними на ринку праці в Україні. За станом на 2011 рік 21 тис. осіб працюють у сфері ІТ, річний приріст фахівців складає 15,5 тис. осіб. Очікуваний експорт ІТ послуг до кінця 2011 року: 1 млрд. доларів США на рік. Очікуване зростання галузі до 2015 року – в п’ять разів, 5 млрд. доларів США в 2015 році. Отже, нових робочих місць у 2015 році буде 168,5 тис., з них 106 тис. в ІТ експорті, 62,5 тис. на внутрішньому ринку. За п’ять років буде випущено 77,7 тис. чоловік, брак складе, як мінімум, близько 91 тис. чоловік.

За результатами парламентських слухань підготовано рекомендації Президенту України, ВРУ, КМУ щодо розвитку індустрії програмного забезпечення.