Філія кафедри комп'ютерної інженерії

  • Друк

У серпні 2010 року при Самбірському факультеті ППЗ створено філію кафедри комп’ютерної інженерії та призначено к.т.н., доцента Березького О.М. її завідувачем.

На сьогоднішній день на кафедрі працює 10 осіб, з них 2 доктори наук, професори, 5 кандидатів наук та 3 викладачі, які готують фахівців за напрямом "Комп'ютерна інженерія інженерія".

 

Image 1

Кафедра займається підготовкою бакалаврів, спеціалістів і магістрів напряму підготовки "Комп’ютерна інженерія" спеціальності “Комп’ютерні системи та мережі”. За кафедрою закріплені такі лабораторії: "Фізики та комп’ютерної електроніки" (ауд. 4105), "Автоматизованого проектування комп’ютерних систем та мереж" (ауд. 4108). В лабораторіях проводяться заняття для студентів усіх спеціальностей факультету комп’ютерних інформаційних технологій. Кафедра комп’ютерної інженерії веде такі дисципліни: фізика, комп’ютерна графіка, організація баз даних, теорія електричних кіл, комп’ютерна електроніка, логіка та формальні системи, захист інформації в комп’ютерних системах, автоматизація проектування комп’ютерних систем, комп’ютерні системи, комп’ютерно-інтегровані технології, комп’ютерні системи штучного інтелекту, моделювання комп’ютерних систем, мультимедійні засоби в комп’ютерних системах, проектування комп’ютерних систем на програмованих логічних мікросхемах, інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж, комп’ютерна криптографія, дослідження комп’ютерних систем штучного інтелекту, напрямки досліджень і розвитку комп’ютерних систем, дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж. Навчальний процес забезпечують 2 доктори технічних наук, 4 кандидатів технічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук, 3 викладачі, а саме: професор, д.т.н. Теслюк В.М.; професор, д.т.н. Николайчук Я.М.; доцент, к.т.н. Березький О.М.; доцент, к.ф.-м.н. Касянчук М.М.; доцент, к.т.н. Паздрій І.Р.; доцент, к.т.н. Трембач Р.Б.; доцент, к.т.н. Ляпандра А.С.; викладач Батько Ю.М.; викладач Дубчак Л.О.; викладач Якименко І.З.