Бібліотека

  • Друк

 

Image 1У період відродження і розбудови національної системи вищої освіти України бібліотека відіграє особливу і якісно нову роль інформаційно-культурного, освітнього і наукового центру. Для підготовки висококваліфікованих фахівців за напрямом «Економічна кібернетика» та «Програмна інженерія» створена власна бібліотека в Самбірській філії ТНЕУ для якої закуплено відповідну навчальну і навчально-методичну літературу згідно навчальних планів і робочих програм.

   За взаємною згодою із керівництвом Самбірського технікуму економіки і інформатики, на орендованих площах якого функціонує філія, студенти філії можуть користуватися бібліотечним фондом технікуму, як і студенти технікуму бібліотечним фондом факультету і через глобальну мережу Internet бібліотечним фондом ТНЕУ

   Бібліотечний фонд філії постійно поновлюється і поповнюється.

   Розміщена бібліотека в гуртожитку технікуму на першому поверсі.

 

Librarys

Ляшук Світлана Іванівна

Бібліотекар