Філія кафедри комп'ютерних наук

  • Друк

У серпні 2010 року при Самбірському факультеті ППЗ створено філію кафедри комп’ютерних наук та призначено д.т.н., професора Дивака М.П. її завідувачем.

На сьогоднішній день на кафедрі працює 12 осіб, з них 1 доктор наук, професор, 10 кандидатів наук та 2 викладачі, які готують фахівців за напрямом "Програмна інженерія".

Image 1

Кафедра комп’ютерних наук заснована в 2000 році. Першим завідувачем кафедри був д.т.н. професор Петришин Любомир Богданович. З 2002 року кафедрою завідує д.т.н., професор Дивак Микола Петрович. З 2000 кафедра комп’ютерних наук готує бакалаврів, спеціалісті та магістрів за напрямом „Комп’ютерні науки” за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем”. При кафедрі функціонує 2 лабораторії (лабораторія системного програмування і лабораторія спеціалізованого програмного забезпечення) .

У 2004 році кафедрою проведено акредитацію спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих систем” за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр і збільшено ліцензійний обсяг підготовки бакалаврів і спеціалістів до 50 чоловік по денній і заочній формі навчання. У 2005 році кафедра розпочала підготовку спеціалістів на денній та заочній формі навчання, а з 2006 року розпочала підготовку магістрів. Важливу роль у становлені кафедри зіграв її перший завідувач Петришин Л.Б та доцент Малько О.Г. Саме за під їх керівництвом та за їх активної участі була ліцензована спеціальність “Програмне забезпечення автоматизованих систем”. На сьогоднішній день в основному сформований кадровий потенціал кафедри.

Image 1

З 2003 року під керівництвом нинішнього завідувача кафедри Дивака М.П. функціонує аспірантура за двома спеціальностями: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки); 08.03.02 – економіко-математичне моделювання, що надаватиме можливість подальшого розвитку підготовки спеціалістів за напрямком “Комп’ютерні науки”.