1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Майбутнє України за IT-індустрією

Вдвічі збільшити кількість тих, хто працює в ІТ-індустрії, вже за 5 років, розраховує уряд України

Завідувач кафедри

Колектив кафедри

Сайт кафедри


Дивак Микола Петрович

Image 1Завідувач кафедри Дивак Микола Петрович, закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю “Радіотехніка”. З 1992 р. працює у Тернопільському інституті народного господарства (нині Тернопільський державний економічний університет). В 1992 р. у Московському енергетичному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему “Розробка методів оптимального планування експериментів та аналізу інтервальних даних” (спеціальність 05.13.01 – управління в технічних системах). В 1996 р. йому присвоєно вчене звання доцента. Докторську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки) на тему “Теоретичні засади побудови моделей “вхід-вихід” статичних систем методами аналізу інтервальних даних” захистив у 2003 р. Звання професора кафедри комп’ютерних наук отримав в 2004 р. Опублікував понад 200 наукових праць. Дивак М.П. здійснює керівництво підготовкою кандидатських дисертацій аспірантів та здобувачів, є членом спеціалізованої вченої ради К58.082.02 із захисту кандидатських дисертацій та спеціалізованої вченої ради Д 35.052.054 НУ “Львівська політехніка”. Здійснює керівництво міжнародними та держбюджетними науково-дослідними проектами. Проходив наукове стажування за кордоном в університеті Ціньхуа м. Пекін (Китай), приймав участь у більш ніж 30 міжнародних конференціях та симпозіумах.